Vi som jobbar på Elteknikgruppen

Vi i Bålsta

Dan Hallman VD/Ägare
Johan Björk Avdelningschef
Teresia Ekonomi/HR
Kristina Marknad/Ekonomi
Mats Elektriker
Rolf Elektriker
Jorma Elektriker
Joakim Elektriker
Jack Elektriker
Niclas Elektriker


Emil B Elektriker
Emil G Elektriker lärling
 

Vi i Järfälla

Markus Erell Avdelningschef
Kasper Projekledare
Martin Elektriker
Sandra Elektriker

Lars Millberg
Elektriker/projektledare/kalkyl

Michael Elektriker
Lukas Elektriker
Wakim Elektriker



Lovisa Elektriker (föräldraledig)
Joakim Elektriker (tjänstledig)
 
 

Våra kontor

I Bålsta finns vi på Hantverksvägen 6A och i Järfälla på Saldovägen 17

Kontoret i Bålsta
Kontoret i Järfälla